Avslutade arbeten projekt Östra Länken

I den högra spalten kan du se äldre nyheter och händelser i projektet.

Bildalbum från öppningen av Svartövägen