Vattenavstängningar - störningar

Östra länken är ett av Luleå kommuns viktigaste byggprojekt och det är byggandet av nya va-ledningar som står i fokus. De befintliga vatten- och avloppsledningarna är upp emot hundra år gamla och i stället för att lappa och laga dem bygger vi nytt vattensystem med högre kapacitet. Östra länkens investeringar ska försörja staden med vatten och avlopp under de kommande 100 åren.

I projekt Östra Länken kan det förekomma störningar av vattenleveransen i de områden vi arbetar vid. Här listar vi det som är aktuellt. Om du bor eller verkar i områden där vi arbetar får du ett UMS meddelandeöppnas i nytt fönster till din telefon om det uppstår större störningar.

Observera att kortare störningar på nån timme upp till en arbetsdag kan förekomma på de olika arbetsområdena under återställningsarbetena, trots att de inte är listade här. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbetet.

Östra länken etapp 4A-B inkopplingsarbeten 2016-2018


Östra länken etapp 4A-B inkopplingsarbeten vår/sommar 2016

Klicka på kartan så förstoras den.

Vid de lila ringarna på kartan kommer inkopplingsarbeten av VA ledningar att ske under våren och sommaren 2016. Förklaring till siffrorna i kartan ses i listan nedan.

1.Återställning av markyta. Asfaltering av Hertsövägen. FÄRDIG del 1:2

2.Västra Brogatan. Ombyggnation av gatumark. FÄRDIG

3.Toppgatan/Gränsgatan. Färdigställande av kajyta. FÄRDIG

4.Västergatan. VA-schakt. Återställning. FÄRDIG

5.Nya Brogatan. VA-schakt. Återställning. FÄRDIG

6.Nya Brogatan-Skurholmsrondellen. VA-schakt/ombyggnation gata/GCM. Återställning. FÄRDIG

8.Skurholmsgatan. Ombyggnation gata/GCM. Återställs 2017

9.Rundgatan-Skurholmsgatan. VA-schakt/rivning befintlig pumpstation.
Återställs 2017

10.Svartövägen/Kronbacksvägen. Ny GC-port/GCM färdigställs. FÄRDIG.
Dock läggs toppskikt på asfalten under 2017

11.Teknikergatan. VA-schakt. Återställning. FÄRDIG

12.Kronbacksvägen. VA-schakt. Återställning. FÄRDIG

13.Svartövägen. Rivning av befintlig GC-port. VA-schakt. Återställning. FÄRDIG

14.Södra änden Lulsundskanalen. Ny GCM-bro anläggs. Återställning 2017

15.Golfängen. Gestaltning/utegym. Återställning 2017

16.Bensbyvägen/Logementsgatan. VA-schakt. Återställning.FÄRDIG

17.Norra änden Lulsundskanalen. Ny GCM-bro anläggs. Återställning.FÄRDIG

18.Östermalm/Minigolfbanan. VA-schakt. Återställning 2017

19.Svartövägen/Ytterviksvägen. VA-schakt. Återställning.FÄRDIG

20.Svartövägen. Asfaltering. Återställning 2017.

21.Landstingshuset. VA-schakt. Återställning.FÄRDIG

22.Svartövägen. VA-schakt. Återställning 2018.

GCM = Gång-Cykel-Moped

Kontakt

För specifika frågor gällande vattenavstängningar i projekt Östra Länken kontakta:
Ulf Eriksson
VA - ingenjör - Östra Länken 0920 45 36 03

Vattenläckor inträffar tyvärr nu och då och innebär störningar för våra kunder.