Aktuella störningar Östra Länken

Informationen läggs in med det mest aktuella överst. Skrolla ned i listan eftersom flera av störningarna kan sträcka sig över lång tid. Störningarna kan gälla både för vatten och trafik.

Se även: Övriga trafikstörningar.
Alternativt: Vattenavstängningar - störningar
Planerade VA- arbeten.
Kronanområdet Aktuella störningar
Porsöbergets Industriområde Projekt Risslan

Observera att kortare störningar på nån timme upp till en arbetsdag kan förekomma under återställningsarbetena. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbetet.

På gång i projektet

Augusti/ September 2018:
Arbete pågår med att återställa området vid gång- och cykelvägen i höjd med Åke Erikssons bilaffär.

Arbetet i Östra Länken pågår till stor del i trafikerad miljö. Luleåborna har varit mycket förstående för vårt arbete och respekterat våra arbetare ute i fält vilket vi är mycket tacksamma över.

Arbetet i Östra Länken pågår till stor del i trafikerad miljö. Luleåborna har varit mycket förstående för vårt arbete och respekterat våra arbetare ute i fält vilket vi är mycket tacksamma över.

Kontakt

Projektledare: Ingvar Mosesson 0920 45 30 00 ingvar.mosesson@lulea.se
Projektkommunikatör: Eva Sundgren 070 338 96 95 eva.sundgren@lulea.se
Platschef: Erik Sandström, NCC, 070 510 60 91 erik.sandstrom@ncc.se