Östra länken byggs för en växande stad

Vi bygger för fler Luleåbor. Östra länken är ett av våra största anläggningsprojekt genom tiderna och ska skapa förutsättningar för att kommunens östra del ska kunna växa. Projektet drog igång i augusti 2014 och i september 2017 var första delen av Östra Länken, etapp 4 Aöppnas i nytt fönster,klar.

Strandlinjen längs Skurholmsfjärden

Den nya strandlinjen mot Skurholmsfjärden.

Luleå kommuns viktigaste byggprojekt

Östra länken är ett av Luleå kommuns viktigaste byggprojekt. Det är byggandet av nya va-ledningar som står i fokus men en stor del av Luleås samhällsliv kommer att påverkas. Även aspekter som miljö, trafik, stadsbyggnad, rekreation och estetik kommer att spela viktiga roller under projektets gång.

 

Projektledare:

Malin Suneson
0920-45 30 00
malin.suneson@lulea.se

 

Projektkommunikatör:

Eva Sundgren
Tel.070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se

Platschef:
Erik Sandström, NCC, 070 510 60 91
erik.sandstrom@ncc.se

Från och med fredag 30 september 2016 är det fritt att ta sig fram över det nya parkområdet längs Skurholmsfjärden. En ny gång-och cykelport är byggd under Svartövägen upp mot Burströmsvägen.

Från och med september 2016 är det fritt att ta sig fram över det nya parkområdet längs Skurholmsfjärden. En ny gång- och cykelport är byggd under Svartövägen upp mot Burströmsvägen.

Återställ
Projektet i sammafattning 2014-2030
Återställ
Samhällsutveckling på flera plan och nya lösningar
Återställ
Arbetet sker i etapper
Återställ
Information en viktig del av projektet
Återställ
Bakgrund