Organisation

Beställaren är Luleå kommun. Styrgruppen består av nyckepersoner från kommunen, styrgruppen fattar alla styrande beslut rörande projektet.

Beställarens ombud är Marianne Kallin. Beställarens ombud är projektets kontaktperson hos beställaren.

Tillsynsansvarig myndighet är Länsstyrelsen i Norrbottens län

Projektledare för projektet Henrik Eriksson Golder associates.