Marinmiljö

Sjöhistoriska museet som är en del av Statens maritima museer (SMM) har utfört en arkeologisk utredning i form av dykbesiktningar i två vattenområden i Notviken utanför Karlshäll

Marinarkeologisk utredning

 

På uppdrag av Golder Associates har Marin Miljöanalys AB utfört heltäckande bottenundersökning i Notviken.

Rapport Bottenundersökning

 

Dyknik vid karlshäll