Kulturmiljö

Kulturmiljöinventering av området kring massamagasinen i Karlshäll

Slutrapport Kulturinventering karlshäll