Studiebesök

Under försommaren 2013 deltog representanter från Länsstyrelsen i Norrbottens miljöskyddsenhet på den sista resan för upptagning av sedimentfällor utanför Karlsvik.

Sällskapet fick se hur processen med upptagning och provtagning går till. Representanter från kommunen och Golder Associates fanns med som guider. Bland annat visades upptagning av sedimentfällorna och användande av den provtagningsutrustning som fanns med på båten.