Tillstånd

Miljöprojekt Karlshäll lämnade in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till efterbehandlingsåtgärder vid Karlshäll i Luleå kommun, Norbottenslän

Hela ansökan presenteras nedan

Tillståndsansökan

Miljödomöppnas i nytt fönster