Nyheter

Nyhet 2017-03-20

Mark- och miljödomstolen – tillstånd till efterbehandlingsåtgärder i Notviken, m.m.,Luleå kommun

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har i dom den 27 mars 2017 lämnat Luleå kommun tillstånd till efterbehandlingsåtgärder och uppläggning av muddermassor m.m. i och i anslutning till Notviken vid Karlshäll, Luleå kommun (mål nr M 428-15). Domen och övriga handlingar i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Elisabeth Andersson, stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun, Midgårdsvägen 19, 973 34 Luleå, tel. 0920-45 32 29.

Läs Domen häröppnas i nytt fönster


Nyhet 2017-02-07

Miljödomstolen avser delge dom den 20/3 2107

Nyhet 2017-01-15

Huvudförhandling om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder och deponering m.m. i och i anslutning till Notviken vid Karlshäll, Luleå kommun

Tid: Den 17 januari 2017, med start kl. 09.00, och med fortsättning

den 18 januari 2017

Plats: Sal 8 i Luleå tingsrätts lokaler, Luleå

______________________________________________________________________