Information

Onsdag 21 augusti 2013 bjöds intresserade och boende i området kring Karlsvik till ett informationsmöte där vi presenterade olika alternativ till åtgärder. Den åtgärd som är mest effektiv med hänsyn till miljönytta och kostnader kommer sedan att användas.

Minnesanteckningar från mötet samt övriga dokument rörande projektet.

Återställ
Nyheter 2016
Återställ
Pressmeddelande
Återställ
Bilder
Återställ
Möten
Återställ
Rapporter, utredningar