Lulevägen, Framlänningsvägen samt Väg 590/968

Gammelstads kyrkstad utgörs av en unik kulturmiljö och tillhör ett av världsarven. Vägarna genom kyrkstaden har brister i sin nuvarande utformning.

Det finns idag problem med avvattning och snöröjning av Lulevägen och Framlänningsvägen samt Trafikverkets två vägar, väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen, vilket påverkar kyrkstadens bebyggelser och tomter intill vägen.

Luleå kommun planerar att, tillsammans med Trafikverket, bygga om vägarna för att undvika dessa problem genom att exempelvis sänka vägen, anlägga diken och anpassa korsningar. Vägarna kommer att anpassas till den unika miljön i kyrkstaden och förbättras för fotgängare genom att gångytor anläggs. Åtgärderna syftar även till att minska genomfartstrafiken och dämpa hastigheten.

De sträckor som utreds är Framlänningsvägen, Gamla Bodenvägen och Rutviksvägen inom världsarvsområdet samt Lulevägen mellan Sockenvägen och Häradsvägen. Också denna sträcka inom världsarvet.

Byggstart planeras preliminärt till 2019.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Arkeologiska grävningar v. 37-38

Den 10 september påbörjas en arkeologisk förundersökning av vägområdet. Arkeologer från Norrbottens museum gräver schakt, i huvudsak, i vägrenen på de vägar som omfattas av projektet. Under de två veckor som arbetet pågår kan det vara begränsad framkomlighet för fordonstrafik på kortare sträckor i taget.

Anledningen till att vägarna undersöks är att marken inom världsarvsområdet utgörs av kulturlager. Arkeologerna dokumenterar intressanta lämningar och förväntar sig hitta fragment av planglas, kritpipor, tegel, fajans, porslin, spik samt ben. Fynd som tas in hamnar i Norrbottens museums föremålsarkiv.