Luleå Industripark

Luleå Industripark - navet i den gröna industriella omställningen. Ett nytt industrikluster där tusentals nya jobb växer fram. Till Luleå Industripark räknas de framtida etableringarna på Hertsöfältet och Svartön. Det är här den stora gröna industriella omställningen redan har startat.

Framtiden finns i Luleå

SSAB:s nya elektriska ljusbågsugn och valsverk, Talga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.s nya fabrik för grafitanoder, vätgaslagring för Hybrit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., nya malmham­nen, LKAB:s ReeMAP-anläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Luleå Industripark är epicentrum för den gröna industriella revolutionen.

Här planeras för nya miljardinvesteringar och framtida innovationer.

Luleå Industripark offentlig webbsida

Luleå Industripark har sedan årskiftet 2022/2023 en offentlig webbsida där du kan hålla dig ajour om det senaste som händer i projektet i stort.

På sidan om Luleå Industripark - Hertsöfältet kan du få information om projektet som byggs på Hertsösidan och vilken påverkan det kan få för de närboende i området.

Karta över Luleå Industripark

Här ses en karta över de planerade etableringarna på Hertsöfältet och Svartön vilka båda ingår i projekt Luleå Industripark.

1 Luleå hamn

Luleå hamn kommer att bli den näst största hamnen i Sverige tack vare den gröna industriomställningen. Verksamheten kommer att bli tre eller fyra gånger större om tio år.

1 LKAB ReeMAP

Cirka 10 miljarder investeras, anläggningen väntas ge cirka 500 jobb och vara i drift 2027.

”LKAB leder omställningen av järn- och stålindustrin med övergången till koldioxidfri järnsvamp. Vi vill nu bredda vår verksamhet genom att utvinna fosfor och sällsynta jord-artsmetaller som biprodukter till järnmalms­produktionen och öka Europas självförsör­jande av dessa kritiska råvaror”, berättar Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB, i ett pressmeddelande.

2 FERTIBERIA

Luleå Industripark kan bli platsen för Fertiberia, där ca 10 miljarder investeras i fabriksanlägg­ningen som ska producera konstgödsel och ammoniak. Anläggningen väntas ge 500 jobb, under byggtiden 2000 jobb.

”Vi har mött en stor efterfrågan av bland annat kända öltillverkare som vill kunna sälja sin öl som ´klimatsmart´. Det går bara om man kan visa på att spannmålen är odlade med fossil-fritt konstgödsel”, berättar Marc van Doorn, Fertiberias hållbarhetschef till SVT.

3 MALMPORTEN

Investeringen beräknas till 2,6 miljar­der och är det största muddrings­projektet i modern historia i Sverige. Totalt bedöms drygt 800 000 m³ massor behöva grävas upp för att kunna ta emot de större fartygen.

Utbyggnaden av Luleå Hamn ökar kapaciteten så att man sommartid kan ta emot fartyg som kan lasta upp till 160 000 ton mot dagens maximala 55 000 ton.

4 SSAB

Ett inriktningsbeslut är fattat om att in­vestera 45 miljarder (summan avser både Luleå och Brahestad) i ny ljusbågsugn och nytt valsverk som ska vara i drift 2030.

”SSAB har potential att minska Sveriges utsläpp av koldioxid med närmare 10 procent, men även andra utsläpp såsom svaveldioxid, kväveoxider och partiklar kommer att minska radikalt vid en över­gång till fossilfritt stål”, skriver Jonas Larsson, miljöchef, SSAB, i ett yttrande.

5 TALGA

Med Vittangis världsunika grafitfyndighet som råvarukälla ska klimatsmarta batteri-anoder produceras som reducerar CO² med 96 procent jämfört med dagens utsläpp. Cirka 70–80 anställda beräknas jobba i fabriken på Hertsöfältet.

”Den storskaliga anläggningen som plane­ras till 2024 kommer ligga på Hertsöfältet i Luleå. Den kommer kunna leverera 19 500 ton färdigt anodmaterial per år. Det räcker till 400 000 elbilar varje år”, säger Talgas Europachef Martin Phillips till SVT.

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

Fasadbild LKAB industripark. Konceptskiss av STARK ARKITEKTER

Källa: Näringsliv Luleå

Kontakt

Robert Eriksson, projektchef Luleå Industripark, 0920-45 30 00