Östra kronan

Östra Kronan

"©Blom 2015"

Villaområdet Östra Kronan påbörjades 2005 som första nya villaområde i stadsdelen Kronan. Området är idag färdigställt med närmare hundra småhus.
Villabebyggelsen är av mycket varierad karaktär från traditionella Älvsbyhus till funkisvillor.