Lulsundsberget

Lulsundsberget är ett område med stora kvaliteter. Det ligger centralt och från berget har man fin utsikt över staden och innerfjärdarna. Både Lulebo och HSB har byggt punkthus på Lulsundsberget och de två sista blir klara 2017. Totalt blir det 360 lägenheter hyres- och bostadsrätter på berget.

HSB Arena

Utöver punkthusen ska drygt 30 kedjehus byggas vid södra kanten av Lulsundsberget. Första spadtaget för gator och VA-ledningar togs under våren 2016 och kedjehusen med utsikt mot Skurholmsfjärden blir inflyttningsklara under 2017.