Kronanhöjden

Kronanhöjden var det första området med flerbostadshus som började byggas inom stadsdelen Kronan samtidigt med Östra Kronan.
Det har närmare hundratrettio bostadsrätter som byggts i Riksbyggens regi. Kronanhöjden fick sitt namn efter området färdigställts i samband med en översyn av stadsdelsnamn 2011-2012.

I detaljplanen för området kallas det för Kulturbyn bostäder.