Kronanbacken

Kronanbacken är ett bostadsområde vid Ormbergets sydvästra sluttning och i direkt anslutning till Ormbergets motionsspår. Området håller på att färdigställas och har idag ett åttiotal småhus, tjugo kedjehus och sextio bostadsrätter i mindre flerbostadshus.