Bussar till Återvinningscentralen och Återvinningsmarknaden Kronan Luleå

Busslinjer

Gående och cyklister:

Använd befintligt gång-och cykelvägnät utanför Kronandalen och Kulturbyn (längs Bensbyvägen, Kronanvägen, Kompanivägen, Armévägen och anslutande gång- och cykelsvägar till dessa gator).

Bussresenärer:

Busslinje 6 och 8 – stig av vid hållplats Dragongatan (tillfällig hpl), inte hållplats Kronan i Kulturbyn, och gå befintlig gång-och cykelväg längs villaområdet Kronanbacken mot Kronanvägen till nya entrén för Återvinningen.

Busslinje 2 – stig av vid hållplats Kronanvägen på Bensbyvägen och gå befintlig gång-och cykelväg längs Kronanvägen till nya entrén för Återvinningen.

Busslinje 3 – här blir det något längre promenad, då avstigning sker vid hållplats Ormbergsvägen och gator inom Lulsundet fram till gång- och cykelvägen som börjar vid korsning Bensbyvägen och Kronanvägen måste användas.