Pressmaterial - Etapp B

 (2017-05-04)

Detta material lanserar i samband med igångsättningstillståndet för etapp Bfas2 och får användas i sammanhang som handlar om Luleås nya stadsdel, - Kronandalen.

Rumsanalys Kronandalen|Tema | www.temagruppen.se

Rumsanalys Kronandalen|Tema | www.temagruppen.se

GC väg Bensbyvägen |Tema | www.temagruppen.se

GC väg Bensbyvägen |Tema | www.temagruppen.se

GC väg Bensbyvägen |Tema | www.temagruppen.se

GC väg Bensbyvägen |Tema | www.temagruppen.se

GC väg Bensbyvägen |Tema | www.temagruppen.se

GC väg Bensbyvägen |Tema | www.temagruppen.se

Rörelsestråk  Kronandalen|Tema | www.temagruppen.se

Rörelsestråk Kronandalen|Tema | www.temagruppen.se

Skulpturstråk  Kronandalen|Tema | www.temagruppen.se

Skulpturstråk Kronandalen|Tema | www.temagruppen.se

Träffparken Kronandalen|Tema | www.temagruppen.se

Träffparken Kronandalen|Tema | www.temagruppen.se

Fotograf eller illustratör skall nämnas vid publicering. Önskas annan storlek på illustrationerna kontakta oss.