Igångsättningstillstånd

Arbetet i etapp B Kronandalen omfattar byggande av GC-väg längs Bensbyvägen, Träffparken och Entré syd - med fokus på tillgänglighet och hantering av dagvatten.

Arbetet i etapp B Kronandalen omfattar byggande av GC-väg längs Bensbyvägen, Träffparken och Entré syd - med fokus på tillgänglighet och hantering av dagvatten.

Kronandalen i Utökad samverkan, etapp B fas 2

2017-05-04

Den 4 maj 2017 togs igångsättningstillståndet för Kronandalen i Utökad samverkan, etapp B fas2 av stadsbyggnadsnämnden. Arbetet i etapp B Kronandalen omfattar byggande av GC-väg längs Bensbyvägen, Konstnärlig gestaltning, Träffparken och Entré syd - med fokus på tillgänglighet och hantering av dagvatten.

Arbetet med etapp B, Kronandalen startar omgående och beräknas vara färdigt senvintern 2017. - Det är glädjande att se vilken framgångsfaktor det har varit att bygga infrastrukturen i utökad samverkan med entreprenören BDX. Det är tydligt att öppenhet skapar effektivitet, säger Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden vid Luleå kommun.

Arbetet med etappen inleds och avslutas kring entré syd - Gamla vakten på LV7 området - sedan följer schaktarbete för ny gång- och cykelväg längs Bensbyvägens östliga sida. Parallellt pågår arbetet med de ena av de två nya parkerna i området - Träffparken, som blir den centrala i området Kronandalen.

-I parkområdet kommer Kronans gamla skulpturpark att återuppstå i ett vandringsstråk som är tillgängligt för alla, säger projektledare Jenny Axberg.

Samtidigt med byggandet av etapp B fortsätter arbetet med infrastrukturen, vatten- och avlopp samt de kommunala gatorna.

I och med att beslutet om igångsättningstillståndet är fattat fortsätter arbetet med det nya bostadsområdet på Kronan som planerat. Projektbudget för etapp B ligger på cirka 60 miljoner kronor.


Kronandalen, etapp A, i utökad samverkan

2016-08-18

Den 18 augusti 2016 togs igångsättningstillståndet för Kronandalen, etapp A, i utökad samverkan med BDX av stadsbyggnadsnämnden. Arbetet i etapp A Kronandalen omfattar byggande av den kommunala infrastukturen avseende gator, VA-ledningar samt fjärrvärmer, el och opto.

 Arbetet med etapp A, Kronandalen beräknas starta inom kort och vara färdigt augusti 2017.

  • Den första delen av etapp A i samverkansprojektet har fungerat mycket bra och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Luleå Kommun, säger Björn Lindbäck, affärschef division Entreprenad, BDX
  • Tillsammans med BDX fortsätter vi nu byggandet av den kommunala infrastrukturen på Kronan vilket säkerställer möjligheten för byggandet av fler bostäder i Luleå, säger Jesper Klefsjö, avdelningschef - investering, Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun.

I och med att beslutet om igångsättningstillståndet är fattat fortsätter arbetet med det nya bostadsområdet på Kronan som planerat. Under hösten planeras även påbörjandet av detaljprojektering av etapp B som avser stadsdelsparken samtidigt som gator, VA samt övriga ledningar byggs i de kommunala gatorna för etapp A.

Byggnationen av den kommunala infrastukturen till det nya kedjehusområdet som byggs nedanför Lulsundsberget färdigställs under 2016.