Sluss för dagvatten

I Kronandalen ska vi prova att använda oss av en slussanordning KerbCell™ som är en liten och robust, dimensionerad sluss som ser ut som en kantsten. Vi tror inte de har testats någon annanstans i Sverige utan detta är något som vi kommer prova och sedan utvärdera i Entré syd vid västra vakten.

Slussanordning som blivit stadsträdens bästa vän

Metoden med slussanordningen är väl beprövad i Danmark och som en del av storstadens klimatanpassningsstrategi har Köpenhamns kommun etablerat Milfords KerbCell™ genom hela Borgergade i Köpenhamns centrum.

Slussanordningen dirigerar avrinningen från vägen till antingen växtbäddar eller ledningsnätet. På sommaren kan vattnet dirigeras till växtbäddar eller träd vid vägkanten och under vinterhalvåret kan dagvattnet leds förbi växtbäddar och direkt till närmsta dagvattenledning. Det kan med andra ord öppnas och stängas vid behov, eller efter väderutsikten.