Konstnärlig gestaltning - konststråk

I parkområdet kommer de delar i Kronans gamla skulpturpark som går att återanvända att återuppstå i ett vandringsstråk som är tillgängligt för alla. Såväl befintliga som helt nya skulpturer kommer att resas och bli ordentlig belysta. Konstverken och områdets militärhistoria ska presenteras i både vanlig text och i punktskrift.

Översiktsplan Kulturstråk Kronandalen

Översiktsplan Kulturstråk Kronandalen.// Kronandalen |Tema | www.temagruppen.se

– 18 olika nationaliteter finns representerade bland de befintliga skulpturerna som funnit på området sedan mittten av 1990-talet. De skulpturer som är möjliga att bevara ska finnas kvar och vi kommer att upphandla 8-9 nya konstverk, säger projektledare Jenny Axberg.