Entré Syd

Intentionen för hela Kronandalen och initialt Entré syd är att den ska kännetecknas av hög tillgänglighet och standard.
- Jag är stolt över att vi har mycket höga ambitioner gällande tillgänglighet i Kronandalen. Jag är övertygad om att den genom det blir en bättre stadsdel för alla, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson.

Intentionen för hela Kronandalen och initialt Entré syd är att den ska kännetecknas av hög tillgänglighet och standard. Tillgänglighetsnivån för området är högre än i andra projekt i centrum. I arbetet har vi samarbetat nära med Tillgängligshetsrådet och en certifierad tillgänglighetskonsult för att få till de bästa lösningarna.

Rent praktiskt får Kompanirondellen upphöjda övergångsställen. Materialvalen görs utifrån tillgänglighetskraven för att vara enkla att använda med cykel, barnvagnar, rullstol etc. Kronandalen blir även 30-säkrat kring passager och övergångsställen.

Gång- och cykelvägarna i området är rejält tilltagna och mäter sex meter i bredd. Cykelstråket går i mitten och tydlig färgsättning av stenar, räfflade gångplattor och markerade kantstenar främjar tillgängligheten.

Gång- och cykelvägarna i området är rejält tilltagna och mäter sex meter i bredd. Cykelstråket går i mitten och tydlig färgsättning av stenar, räfflade gångplattor och markerade kantstenar främjar tillgängligheten.

Entréer, kopplingar och barriärer

Lulsundsberget är en fysisk barriär mellan Kronandalen och Luleå centrum. Bensbyvägen och Svartövägen förstärker delvis barriäreffekten och skärmar av området från Lulsundet och staden. Vi söker överbrygga detta genom att arbeta med kopplingar mot omgivande stadsdelar samt tydliggöra områdets entréer.

Parkrummet har några tydliga riktningar mellan Origoparken och Bensbyvägen som förstärks av kvartersstrukturen, medan andra kopplingar som den mellan Origoparken och Kulturbyn behöver förstärkas i gestaltningen av parken.
Områdets entréer behöver gestaltas så attdet annonseras tydligt gentemot omgivande stadsdelar.

Illistration: Tema:

Illistration: Tema: