Tidplan 2022-2025

2022

 • Start av byggande i Stadsdelscentrum och parkeringshus
 • Bygget av Origoparken påbörjad
 • Ny markanvisning juni 2022 - delar av Östra entrén
 • Inflyttning i kvarteret Sovsäcken (Amasten)
 • ÅVC och ÅVM flyttar

2023

 • Tilldelning kvarter i Östra entrén
 • Inflyttning i etapp 1. Lerstenen, Riksbyggen och BD Fastigheter
 • Färdigställande av Origoparken
 • Byggnadsstart av stadsradhus i etapp 1 och 2
 • Markanvisning, delar av Västra entrén

2024

 • Fortsatt markanvisning av Kronandalens etapper, Södra entrén
 • Inflytt i delar av stadsdelscentrum
 • Öppnande av livsmedelsbutik
 • Öppnande av andra kommersiella verksamheter
 • Busslinje genom Kronandalen och stadsdelscentrum

2025

 • Tilldelning kvarter i tidigare markanvisningar
 • Inflytt resterande stadsdelscentrum
 • Markanvisning resterande delar av Östra- & Södra entrén
 • Markanvisning Västra entrén
 • Inflyttning stadsradhus

Sidan uppdaterades den 22 juli 2022