Kronanhallen - Sporthall

Kronanhallen invigs hösten 2018

2017-10-31

Byggandet av den nya stadsdelen Kronan i Luleå pågår på många fronter. I september invigdes den nya F-6 skolan på området och i februari 2018 var det tänkt att närbelägna sporthallen Kronanhallen skulle öppnas. Dessvärre har sättningar i bottenplattan under byggtiden gjort att färdigställandet av hallen försenas ca 2 månader.

Anledningen till förseningen är att sättningar i bottenplattan upptäcktes under sommaren 2017.

– Idag utreder vi vem som bär ansvaret för händelsen och vi för diskussioner med både entreprenören och projekterande konsulter om vad som hänt, säger Jesper Klefsjö, chef Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsavdelning.

Fokus i projektet har efter sommaren varit att försöka minimera både kostnader och tidspåverkan i entreprenaden genom att åtgärda de uppkomna sättningarna i bottenplattan. Det har medfört merarbete som pålning, förstärkning av kantbalk, en ny platta för förrådsdelen och mer material under kvarvarande bottenplatta.

Merarbetet har inneburit ökade kostnader i entreprenaden och alla merkostnader är inte kända i dagsläget men det rör sig om flera miljoner.

– Vem som bedöms vara ansvarig för de uppkomna sättningarna i betongplattan kommer att påverka om budgeten på 60 miljoner håller för entreprenaden, säger Jesper Klefsjö, chef Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsavdelning.

– Eftersom det ännu inte pågår någon verksamhet i hallen påverkar förseningen endast eleverna på Tallkronanskolan. De får ha sina idrottslektioner i nuvarande hall hela våren och att vi väntar till innan skolstarten hösten 2018 med att inviga Kronanhallen, säger Helén Wiklund Wårell, fritidschef.

Fotnot:

Entreprenör

Nåiden

Projekterande konsulter

WSP - Geo och brand

MAF - Bygg

Ramböll - Konstruktion och Styr- och övervakning

A-Metodik - Mark

Nordprojektering - El

 

 

Allmän information om Kronahallen

  • Kronanhallen - sporthall
  • Byggstart hösten 2016
  • Färdigställs vår 2018 - tas i bruk hösten 2018
  • Regementsvägen öppnar efter färdigställandet av sporthallen.

 Kronanhallen – Plan, Gestaltning och Material

Övergripande

”Kronanhallen”, planerad i den framväxande stadsdelen Kronan –Luleå, är tänkt att försörja den nya skolans idrottsliga verksamhet samt fungera som en av kommunens allmänna idrottshallar. Här skall dagtid utövas skolidrott i olika former, för att under sen eftermiddag och kväll/helger hyras ut till olika föreningar.

Hallen är planerad, utöver skolgymnastik, för sporter som innebandy, basket, volleyboll, handboll och badminton.

Hela anläggningen är handikappanpassad. I hallen finns fyra fullstora könsneutrala omklädningsrum . Därtill finns även möjlighet till ombyte och dusch i de väl tilltagna handikapptoaletterna.

Lärare och domare byter om i egna omklädningsrum. Domarrummet
innehåller även viss sjukvårdsutrustning.

Vid arrangemang/matcher öppnas tillträde till hallen via en stor foyé på hallens södra sida. I foyén finns ett toalettbatteri för besökande.

”Kronanhallen” har läktarkapacitet för ca 400 åskådare på östra långsidan. En mindre kafédel där möjlighet till förfriskning finns också.

Gestaltning

Där ”Kronanhallen” är tänkt att placeras sluttar marken åt väster.
Därav har en souterräng planlösning funnit sin självklara plats. För att undvika ”stor” lådeffekt har ett antal volymer i olika storlek, och ren ärlig redovisande form, kopplats i/mot varandra för att ge spänst och volymvariation. Den största volymen (halldelen) har sitt tak i marklutningens fallande riktning.

Hallen är relativt sluten som byggnadsvolym. Fönster finns endast placerade på östra sidan vid den indragna cafédelen samt i foyé delen. Detta för att undvika invändig solbländning för utövare, men ändock ge viss insyn och utblicksmöjlighet för café besökare.

Den exteriöra slutenheten/hårdheten med sitt täta material – zinkplåt och tegel, kontrasteras av insidan med sitt varma/nära och mjuka material – björk. Volymerna kan sägas ha en grå regnrock på sig medan insidan är varm, go, mänsklig och livlig.

Byggbild juni 2017.

Byggbild juni 2017.

Materialval

Exteriör//

Vägg: Zinkplåt (grå nyans), tegel (gråsvart)
Tak: Sedumtak

Interiör//

Golv: Granitkeramik (grå nyans-foyé, korridor och våtdelar), plastmatta (röd, orange),
sportgolv (blå nyanser)
Vägg: Björk skivor (klarlackat), glespanel i björk (klarlackat), Klinker-våtdelar (rött, orange)
Tak: Träullit (Trävit)
Metalldelar: Grått

Kontakt

Projektledare Gunnar Nyman, stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun gunnar.nyman@lulea.se
0920-45 55 77
0920 45 30 00 vx