Kronanhallen - Sporthall

Lördag 18 augusti 2018 invigs Kronanhallen –
den nya sporthallen på Kronanområdet

Evenemanget pågår mellan 12.00-15.00

12.15 Lilla Kronanjoggen – löpartävling för barn f 2007 el senare (se info nedan).

13.00 Invigningsceremoni

13.30 – 15.00 Mingel i hallarna, föreningar, fika, musik, mm.

Lokala föreningar ges möjlighet till att ha ett bord för att presentera sin verksamhet

Läs mer om evenemanget här.

Lilla Kronanjoggen

I samband med invigningen av sporthallen på Kronan välkomnar vi er till ett lopp för barn födda 2007 eller senare.

Till alla barn som springer bjuder vi på diplom, varmkorv och festis!
Arrangemanget är kostnadsfritt och sträckan är 1,8 km (se bild nedan).

Lilla Kronanjoggen

Start/mål kommer att vara vid Kronanhallen. Ingen tidtagning sker.
Det kommer finnas funktionärer längs sträckan.

Anmälan sker senast 10 augusti till sofia.lampa@lulea.se .
Ange barnets ålder samt för- och efternamn.
Mer information kommer via mail ca en vecka före start.

Välkommen!

 

Allmän information om Kronahallen

  • Kronanhallen - sporthall
  • Byggstart hösten 2016
  • Färdigställs vår 2018 - tas i bruk hösten 2018
  • Regementsvägen öppnar efter färdigställandet av sporthallen.

 Kronanhallen – Plan, Gestaltning och Material

Övergripande

”Kronanhallen”, planerad i den framväxande stadsdelen Kronan –Luleå, är tänkt att försörja den nya skolans idrottsliga verksamhet samt fungera som en av kommunens allmänna idrottshallar. Här skall dagtid utövas skolidrott i olika former, för att under sen eftermiddag och kväll/helger hyras ut till olika föreningar.

Hallen är planerad, utöver skolgymnastik, för sporter som innebandy, basket, volleyboll, handboll och badminton.

Hela anläggningen är handikappanpassad. I hallen finns fyra fullstora könsneutrala omklädningsrum . Därtill finns även möjlighet till ombyte och dusch i de väl tilltagna handikapptoaletterna.

Lärare och domare byter om i egna omklädningsrum. Domarrummet
innehåller även viss sjukvårdsutrustning.

Vid arrangemang/matcher öppnas tillträde till hallen via en stor foyé på hallens södra sida. I foyén finns ett toalettbatteri för besökande.

”Kronanhallen” har läktarkapacitet för ca 400 åskådare på östra långsidan. En mindre kafédel där möjlighet till förfriskning finns också.

Gestaltning

Där ”Kronanhallen” är tänkt att placeras sluttar marken åt väster.
Därav har en souterräng planlösning funnit sin självklara plats. För att undvika ”stor” lådeffekt har ett antal volymer i olika storlek, och ren ärlig redovisande form, kopplats i/mot varandra för att ge spänst och volymvariation. Den största volymen (halldelen) har sitt tak i marklutningens fallande riktning.

Hallen är relativt sluten som byggnadsvolym. Fönster finns endast placerade på östra sidan vid den indragna cafédelen samt i foyé delen. Detta för att undvika invändig solbländning för utövare, men ändock ge viss insyn och utblicksmöjlighet för café besökare.

Den exteriöra slutenheten/hårdheten med sitt täta material – zinkplåt och tegel, kontrasteras av insidan med sitt varma/nära och mjuka material – björk. Volymerna kan sägas ha en grå regnrock på sig medan insidan är varm, go, mänsklig och livlig.

Byggbild juni 2017.

Byggbild juni 2017.

Materialval

Exteriör//

Vägg: Zinkplåt (grå nyans), tegel (gråsvart)
Tak: Sedumtak

Interiör//

Golv: Granitkeramik (grå nyans-foyé, korridor och våtdelar), plastmatta (röd, orange),
sportgolv (blå nyanser)
Vägg: Björk skivor (klarlackat), glespanel i björk (klarlackat), Klinker-våtdelar (rött, orange)
Tak: Träullit (Trävit)
Metalldelar: Grått


Entreprenör

Nåiden

Projekterande konsulter

WSP - Geo och brand

MAF - Bygg

Ramböll - Konstruktion och Styr- och övervakning

A-Metodik - Mark

Nordprojektering - El

Kontakt

Projektledare Gunnar Nyman, stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun gunnar.nyman@lulea.se
0920-45 55 77
0920 45 30 00 vx