Kontaktpersoner projekt Kronan

Projektledning

Daniel Rova
Projektledare projekt Kronan
Stadsbyggnadsförvaltningen, avd. Stadsplanering
Luleå kommun
0920-45 37 04
daniel.rova@lulea.se

Lisa Bergdahl
Bitr. projektledare projekt Kronan
Stadsbyggnadsförvaltningen
070 - 298 44 48
Lisa.bergdahl@lulea.se  

Annika Ohls
Projektledare Detaljplaner
Stadsbyggnadsförvaltningen, avd. Stadsplanering
Luleå kommun
0920-45 38 14
Annika.ohls@lulea.se 

Peder Bergman
Projektledare Infrastruktur
Stadsbyggnadsförvaltningen avd. Investering
Luleå kommun
0920-45 30 00

Sofia Lampa
Marknadskommunikation
Projekt Kronan
070-251 19 44
sofia.lampa@lulea.se

Annelie Bernsten
Projektadministration
Stadsbyggnadsförvaltningen, avd. Stadsplanering
Luleå kommun
0920-45 32 31
annelie.bernsten@lulea.se

Samverkanspartner Infrastruktur

De pågående infrastruktursatsningarna
på Kronan genomförs i utökad samverkan med BDX.

Läs mer om samverkansprojektet här:

Platschef - BDX

Arbetsledare VA/Gata - BDX

Carl-David Andersson 070-670 94 95

Mättekniker - BDX

Markus Lindmark 070-249 61 11

Erik Segerlund 070 218 49 24

Platskontor Kronandalen

Platskontoret för projekt Kronan hittar du i Kronandalen, vid sidan om byggnaden
"Studio Kronan". På platskontoret finns representanter från vår samverkanspartner BDX samt projektledningen för infrastruktur.

Infart till platskontoret sker via Kompanivägen som ansluter mot Kronbacksvägen.

Kartalänk till annan webbplats