Information till gående, cyklister, motionärer

De förberedande markarbetena i Luleås nya stadsdel Kronan har påbörjats. Det innebär att du som är van att ta dig fram med bil, till fots eller på cykel på Kronan inte längre kan röra dig fritt i området.

Avstängd gång-och cykeltunnel under
Kronbacksvägen 2017-01-02--2018-05-30


Från och med årsskiftet2017 och fram till våren 2018 håll gc-tunneln under Kronbacksvägen stängd. Det innebär att det inte är möjligt att passera från Honnörsbacken/Kronanområdet genom tunneln mot Burströmska och tvärtom.

Anledningen till avstängningen av tunneln är att vi ska byta dagvattenledningar och bygga av ny gång-och cykelväg från Honnörsbacken/Kronanområdet ned mot Svartövägen. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta innebär.

Avstängda vägar Kronanområdet
2016-04-24 -- 2018-08-31 gäller Regementsvägen
2016-04-24 -- xx-xx-2019


Regementsvägen
och genvägen genom Kronandalen har varit stängd sedan den 25 april 2017 då även den nya infarten till Återvinningscentralen och Återvinningsmarknaden öppnade.

I Kronandalen ligger förbelastningar på de blivande gatorna för att förbereda marken inför nedläggning av infrastruktur och minska risken för sättningar. Området kommer att stängslas in och får ej beträdas av obehöriga.

 I det blivande kedjehusområdet mellan Lulsundsberget, Svartövägen och Kronbacksvägen pågår arbete med VA och gata. Området omgärdas av ett stängsel och får ej beträdas av obehöriga.

Gående och cyklister hänvisas till markerade gång- och cykelvägar på ovanstående karta. Även längs Svartövägen och på Lulsundet finns gång- och cykelvägar. Fullständig cykelkarta för Luleå hittar du via www.lulea.se/samhalle--gator/cykla-i-lulea.htmllänk till annan webbplats

Återvinningscentralen, Återvinningsmarknaden och återvinningsstationen når du via KronanrondellenBensbyvägen, följ skyltning. Kommer du med buss finns hållplatser på Bensbyvägen.