Honnörsbacken

Honnörsbacken kallas det område som ligger strax söder om Lulsundsberget, i vinkeln mellan Svartövägen och Kronbacksvägen. Från området har man utsikt mot Skurholmsfjärden och nära till såväl centrum som till naturen.

Flygvy över honnörsbacken Lulsundsberget

Suterränghus på Honnörsbacken, Kronan

2016-11-21

Myresjöhus kommer att bygga 32 st suterräng- och parhus på Honnörsbacken, Kronan. De 10 översta husen utgör äganderätter och resterande 22 st kommer att ingå i en bostadsrättsförening med egna avstyckade tomter och egen VA-anslutning.

I en första etapp har nu de 10 översta tomterna gått ut till försäljning, varav 2 st har fördelats via den kommunala tomtkön.

Läs mer om tomterna på Honnörsbacken.

Arbetet med kedjehusen på Honnörsbacken går i snabb takt.Här ses området nedan höghusen på Lulsundsberget.  Bild från maj 2017

Arbetet med kedjehusen på Honnörsbacken går i snabb takt.Här ses området nedan höghusen på Lulsundsberget. Bild från maj 2017

Det händer mycket på ett halvår

2 oktober 2017

2 oktober 2017

Honnörsbacken etapp 2

Souterräng- och kedjehus på Honnörsbacken, Brf Kronbacken

Myresjöhus har påbörjat arbetet med uppförandet av 32 st souterräng- och kedjehus på Honnörsbacken, Kronan. De 10 översta husen utgör äganderätter och resterande 22 st ingår i en bostadsrättsförening med egna avstyckade tomter och egen VA-anslutning.

I en andra etapp säljs nu de 22 nedersta tomterna utgörande bostadsrätter varav 13 st förmedlas via den kommunala tomtkön.

Grunden är lagd för de nedre husen i området.

Grunden är lagd för de nedre husen i området. Foto taget 2 oktober 2017.

Information om husen och tomterna

Information och fakta om husen, leveransomfattning, tillval och priser redovisas i Myresjöhus boväljare. www.myresjohus.se/brfkronbackenlänk till annan webbplats.

Husens läge framgår av tomtkartanlänk till annan webbplats. De 13 hus som fördelas har beteckningarna 412, 512, 513, 515, 611, 612, 314, 312, 311, 213, 211, 112, 111.

Priser och avgifter

Priserna inkluderar nyttjanderätten till tomt med anslutningsavgifter (VA, el, fiber), planavgift och bygglov, färdigställandeförsäkring, hus i standardutförande enligt teknisk- och rumsbeskrivning samt fullt färdiga finplanerade tomter.

Anmälan

För intresseanmälan till husen, fyller du i bifogad blankettlänk till annan webbplats och skickar via e-post till annelie.bernsten@lulea.se.

Kontakta oss
Om du funderar över något gällande fördelningen, så kan du vända dig till Stadsbyggnadsförvaltningen. Annelie Bernsten, tfn 0920-45 32 31, e-post annelie.bernsten@lulea.se

Illustration: Myresjöhus

Illustration: Myresjöhus

Området

Inte långt från Honnörsbacken ligger även Lulsundsbadet och Ormberget och på andra sidan Svartövägen finns Hälsans stig som leder runt Skurholmsfjärden. Precis intill området ligger även Tallrotens friluftsförskola. http://www.lulea.se/iurochskurforskolalänk till annan webbplats.

Detaljplan för området

Detaljplanen för området vann laga kraft i juni 2016. Detaljplanen som går under beteckningen del av Kronan 1:1, del av Lulsundsberget hittar du här http://www.lulea.se/samhalle--gator/stadsplanering-och-utveckling/pagaende-detaljplaner.htmllänk till annan webbplats, välj Gällande detaljplaner. I den tillhörande planbeskrivningen kan du läsa mer om området.

Marken i området ägs av Luleå kommun. Genom markanvisning av den mark som planläggs som kvartersmark har Obos/Myresjöhus erhållit möjligheten att bebygga området med ett trettiotal kedjehus.

Illustration från detaljplanehandlingen

Illustration från detaljplanehandlingen

Infrastruktur

Under perioden maj till september 2016 har vi i Luleå kommun tillsammans med vår samverkanspartner BDX arbetat med infrastrukturen i området. De stora vatten- och avloppsledningarna är nedgrävda, gatorna samt gång- och cykelvägarna är belagda med så kallat asfaltsgrus. Den slutliga beläggningen av gatorna sker först sedan husen är byggda, då anläggs även en lekplats i området.

Under hösten/vintern 2016/17 pågår exploatörens detaljplanering för byggande av bostäderna som beräknas vara klara för inflytt i slutet av 2017.

En del av kedjehusen kommer att fördelas via kommunens tomtkö, resterande kommer att säljas av exploatören. http://www.lulea.se/tomtkolänk till annan webbplats

Information om husen och tomterna

Information och fakta om husen, leveransomfattning, tillval och priser redovisas i Myresjöhus boväljare. www.myresjohus.se/brfkronbackenlänk till annan webbplats.

Avstängd gång-och cykeltunnel under Kronbacksvägen från januari 2017

Från och med årsskiftet och fram till augusti 2017 stänger vi gc-tunneln under Kronbacksvägen. Det innebär att det inte är möjligt att passera från Honnörsbacken/Kronanområdet genom tunneln mot Burströmska och tvärtom.

Anledningen till avstängningen av tunneln är att vi ska byta dagvattenledningar och bygga av ny gång-och cykelväg från Honnörsbacken/Kronanområdet ned mot Svartövägen.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta innebär.

Skogsdunge upp mot Lulsundsberget. Del av ny genomfartsväg - Honnörsgatan - för de nya kedjehusen.Oktober 2016

Skogsdunge upp mot Lulsundsberget. Del av ny genomfartsväg - Honnörsgatan - för de nya kedjehusen.Oktober 2016

Ny genomfartsväg - Honnörsgatan - förbi Tallrotens friluftsförskola. Oktober 2016

Ny genomfartsväg - Honnörsgatan - förbi Tallrotens friluftsförskola. Oktober 2016

Vy mot centrum. Det nya området är nu färdigt för bygge av de trettiotal kedjehus som ska byggas här på Honnörsbacken. Okt 2016

Vy mot centrum. Det nya området är nu färdigt för bygge av de trettiotal kedjehus som ska byggas här på Honnörsbacken. I vänster hörn skymtar en av de gamla militärbyggnaderna som numera inhyser en festvåning.Okt 2016