Detaljplaner och program

Detaljplanen för Kronan har vunnit laga kraft och nu kan byggandet ta ett steg mot nästa nivå, där 2000 nya bostäder är målet.

Detaljplanen för Kronandalen har vunnit laga kraft och nu kan byggandet ta ett steg mot nästa nivå, där 2000 nya bostäder är målet.

Antagen detaljplan - Kronandalen

Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 1:5, och Logementet 1. SBF 2015/1868.
Se kommunkarta nedan. Välj Kartlager "Samhälle & gator/Detaljplaner".

Kommunkarta - antagen detaljplan Kronandalen. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 19 juli 2022