Det här händer på området - senaste nytt!

2017


 

Aug

Projektering Origoparken och skulptur-/konststråket fortsätter.

Sep

Tallkronanskolan invigs.

Sep

Projektet deltar med byggaktörer etapp 1 på mässan Välkommen Hem i Luleå.

Sep

Lottagatan och Exercisvägen klara (ej ytskikt) inför byggstart etapp 1.

Sep/okt

Samrådsprocess detaljplan Kulturbyn påbörjas.

Okt

Gång- och cykelväg och park längs Bensbyvägen klar.

Nov

Träff med byggherrar m.fl. om Kronan stadsdelscentrum.

Höst

1:a spadtag bostäder etapp 1.

Höst-vinter

Planering och utveckling av Kronan stadsdelscentrum.

Vinter

Inbjudan till markanvisning etapp 2 Kronandalen.

Vinter

Inflyttning i de första kedjehusen på Honnörsbacken.

Vinter

Sporthallen Kronanhallen invigs.

 

 

2018


 

Vår

Fortsatta byggstarter och byggnationer i kvarteren etapp 1.

Vår

Markanvisningsprocess för etapp 2.

Vår

Fortsatt arbete med Kronan stadsdelscentrum.

Vår

Byggstart vård- och omsorgsboende.

Vår-höst

Fortsatt genomförande av infrastruktur och parker Kronandalen.

Sommar

Detaljplan Kulturbyn klar.

Höst

Träffparken och Entré Syd vid Kulturbyn klar.

Vinter

Inflyttning i första bostäderna i Kronandalen etapp 1.