BDX - Samverkanspartner

Nu står det klart att det blir BDX som vunnit upphandlingen gällande utbyggnaden av den kommunala infrastukturen av Kronandalen, Luleås nya storsatsning på bostadsbyggande i kommunen.

Björn Lindbäck, affärschef entreprenad  BDX.

Björn Lindbäck, affärschef entreprenad BDX. Foto: Per Pettersson

– Att vi inom BDX har fått uppdraget känns naturligtvis väldigt bra och vi ser fram emot byggstarten till våren. Vi kommer att ansvara för uppbyggnad av gator, parker, vatten och avlopp och jag är helt övertygad om att vi tillsammans med Luleå Kommun och övriga intressenter kommer att skapa grunden för ett nytt bostadsområde som vi alla kan känna stolthet för, säger Björn Lindbäck, affärschef entreprenad, BDX.

Jesper Klefsjö, avdelningschef - investering, Stadsbyggnadsförvaltningen.

Jesper Klefsjö, avdelningschef - investering, Stadsbyggnadsförvaltningen.

– Det känns fantastiskt att vi nu inom kort kan börja bygga den nya stadsdelen i Luleå, säger Jesper Klefsjö, avdelningschef - investering, Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun.

I och med att avtalet undertecknats innebär det att arbetet med det nya bostadsområdet på Kronan fortsätter som planerat. Nu pågår arbetet för fullt med detaljprojektering och en byggstart av den kommunala infrastukturen till det nya kedjehusområdet som ska byggas nedanför Lulsundsberget står först på tur.

Förklaring:

Projektet genomförs i utökad samverkan och består av flera planerade etapper och inleds med arbeten till kedjehusen som ska byggas nedanför Lulsundsberget.
Efter sommaren påbörjas fler etapper som är kopplade till det framtida bostadsområdet Kronandalen.
Utökad samverkan är en strukturerad samarbetsform där Luleå kommun, konsulter och entreprenörer - tillsammans löser ett bygguppdrag för att uppnå bästa möjliga resultat. Det blir en öppen hantering av gemensamma frågor med kontinuerlig uppföljning och avstämning. Samarbetsformen innebär att parterna delar på risker och möjligheter. Fördelen med utökad samverkan är att alla involverade får en större inblick och kan hitta smarta lösningar tillsammans redan från projekteringsfasen och därigenom ge ökad effektivitet och högre kvalitet i projektet.

Bakgrund:

Luleå ska växa med 10 000 nya Luleåbor. Målsättningen är viktigt för att Luleå ska fortsätta att utvecklas som ort och för att få en långsiktig tillväxt.

Kronan är Luleås nyaste stadsdel och redan idag bor det ca 1500 personer inom området, bland annat i villor, radhus och flerbostadshus.

På sikt ska stadsdelen Kronan ha en befolkning på cirka 7 000 invånare.
Våren 2016 fortsatte arbetet med att ta ytterligare ett steg mot utvecklingen av stadsdelen Kronan – en naturstad. Då påbörjades byggande av VA, gata och annan infrastruktur för bl a kedjehusområdet nedanför Lulsundsberget - Honnörsbacken -och för de flerbostadshus, radhus och verksamheter som planeras i området Kronandalen i hjärtat av Kronan.

Mer information om projektet finns i spalten till höger
Samt på Kronanluleas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster