Aktuella störningar

Informationen läggs in med det mest aktuella överst. Skrolla ned i listan eftersom flera av störningarna kan sträcka sig över lång tid. Störningarna kan gälla både för vatten och trafik.

Se även: Övriga trafikstörningar. länk till annan webbplats
Alternativt: Vattenavstängningar - störningarlänk till annan webbplats
Planerade VA- arbeten. länk till annan webbplats
Östra Länken Aktuella störningarlänk till annan webbplats

Observera att kortare störningar på nån timme upp till en arbetsdag kan förekomma under återställningsarbetena. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbetet.

Excercisvägen mot ÅVC

Vi färdigställer gatorna inför att bostäderna ska börja byggas i Kronandalen. Just nu är det därför stökigt på Excercisvägen, dvs gatan mot Återvinningscentralen.

Kör försiktigt!

Excercisvägen

 

Avfart från Kompanirondellen tas i bruk

Arbetsledare Stefan Berggren, BDX, befarar att det kommer att bli trångt om vägutrymmet då asfalteringen av entré syd genomförs.

Arbetsledare Stefan Berggren, BDX, befarar att det kommer att bli trångt om vägutrymmet då asfalteringen av entré syd genomförs.

Sträckan som färdigställts och asfalterats mäter ca 300 meter och går mellan Kronbacksrondellen och in mot Kronanområdet där vägarna knyts runt den nya Kompanirondellen. Därifrån går avfartsvägarna ut i olika väderstreck och kommer att tas i bruk vartefter arbetet med den nya Kronandalen fortskrider.

Klar för användning är avfarten från Kompanirondellen mot Lulsundsberget och de åtta punkthusen.

Vid ett senare skede ansluts de två övriga avfartsvägarna från Kompanirondellen till vägen mot den nya sporthallen Kronanhallen och sedemera vägen in mot Kronandalen.

GC-väg längs Kronan/Bensbyvägen

Även arbetet i etapp B Kronandalen som omfattar byggande av GC-väg längs Bensbyvägen är nu i sluttampen. Läs mer här.

Schaktarbetet för ny gång- och cykelväg längs Bensbyvägens östliga sida är  klart. Planteringen av växter längs sträckan är gjord. Nu pågår sista slutputsen med bland annat montering av belysning innan gång-och cykelvägen kan tas i bruk.
 - Vi kommer att ta den nya gc-vägen i bruk under våren 2018 och den asfalteras i juni, säger Peder Bergman, projektledare, infrastruktur på Kronan.

Den nya GC-vägen längs Bensbyvägen är snart klar och tas i bruk våren 2018.

Den nya GC-vägen längs Bensbyvägen är snart klar och tas i bruk våren 2018.

Anledningen till att gc-vägen inte öppnar under hösten 2017 är att den inte har hunnit asfalteras och att det blir problem med grusvägar både innan snön lagt sig helt och när det tinar mot våren. När den väl har frusit ihop så funkar det hur bra som helst men med slask och genomslag hamnar överbyggnaden ute i ängsytorna när den plogas.

-Lite tråkigt med en helt ny parkmiljö att lappa och laga efter första säsongen, säger Peder Bergman om beslutet som innebär att vägen  inte kommer att vara öppen för genomfart förrän nästa vår.

Parallella arbeten

Parallellt med nämnda arbeten har arbetet med den ena av de två nya parkerna i området - Träffparken pågått och dessutom fortsätter det påbörjade arbetet med infrastrukturen, vatten- och avlopp samt de kommunala gatorna inne på området Kronandalen.

Infart ÅVC/ÅVM Kronanområdet
2017-04-24 ---2018-12-31

Risk för köbildning vid in-utfarten vid Kronan ÅVC/ÅVM

Risk för köbildning vid in-utfarten vid Kronan ÅVC/ÅVM

Vi drar under denna period ut arbetsområdet mot in-utfartsväg till Kronan ÅVC/ÅVM vilket innebär att vägen trafikeras av tung trafik. Detta medför att köer till och från området kan uppkomma.

Arbetet görs för att anlägga vatten- och avloppsrör samt att vi gräver för nya gator i det nya bostadsområdet.
Vid årskiftet 2017/2018 startar byggherrarna i etapp 1- bygget av de sex första bostadskvarteren i Kronandalen.

Återställ
Kontakt

Frågor om arbetet kan besvaras av:

Luleå kommun

Peder Bergman Projektledare Infrastruktur
Stadsbyggnadsförvaltningen avd. Investering
0920 - 45 61 60 Peder.bergman@lulea.se

BDX

Projektchef Kronan
Carl-David Andersson 070-670 94 95
Carl-David.Andersson@bdx.se