Gång- och cykelvägsprojekt

Målet är att öka andelen resor som görs med cykel.Varje år satsar vi på att göra trafikåtgärder bland de befintliga gång- och cykelvägarna. Dessa syftar till att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten till olika målpunkter och till övriga cykelnätet.

Vi arbeter med gång- och cykelbanor i Luleå på flera olika fronter. Till exempel bygger vi om stråk och bygger nya gc-vägar varje år. Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik. Allt för en tryggare trafikmiljö. Breddning av gång-och cykelväg är absolut nödvändig i syfte att hålla god standard och en trygg trafikmiljö för såväl fotgängare som cyklister.

Pågående gång- och cykelvägsprojekt

Senaste nytt!
Invigning ny cykelväg - Mariebergsvägen Gammelstad tisdag 27 feb kl. 16.00-18.00

Träffa oss och prata cykling. Vi står vid parkeringen på Köpcentret i Gammelstad.

16.00
Invigning med Anja Johansson ordf. i Stadsbyggnadsnämnden. Därefter bjuder vi på grillad korv och kokkaffe vid värmande eldar.
(Vi har även vegetariska alternativ på grillmenyn)

Tävla och vinn i vår frågesport. Snygga give aways för dig  som deltar.

Deltagare: Cykelfrämjandet, Cykelstället, Luleå kommun

Återställ
Bensbyvägen/Kronandalen
Återställ
Blomgatan - Björkgatan
Återställ
Storsandsvägen och Mariebergsvägen
Återställ
Hällbacksvägen

Planerade gång- och cykelvägsprojekt

Återställ
2017
Återställ
2018