Elbuss Luleå

På väg mot en hållbar stad! Framtidens kollektivtrafik är snart här. Som en del i att utveckla den hållbara staden satsar Luleå kommun, LLT och Luleå Energi på att införa elbussar i stadstrafiken. Trafikstarten beräknas till slutet av 2018.

På gång just nu

Den 27/11 har vi öppnat schaktet på Studentvägen och Värnpliktsgatan.

Under tisdag-onsdag kommer en markbädd iordningställas och markisoleras. Därefter lyfts ett förtillverkat fundament för laddpelaren på plats samtidigt som gjutform för teknikhuset byggs.

Då fundamenten är på plats förläggs allt kablage, preliminärt återfyllning av schaktet innan helgen/början av v.49.

 

Kontakt

Jenny Widmark, projektledare
073-412 64 60
jenny.widmark@lulea.se

Återställ
Informationsmöten Elbuss Luleå
Återställ
Luleås elbusslinje
Återställ
Elbuss Luleå - i media
Återställ
Om elbussar
Återställ
Elbussprojektets start
Återställ
Stadsmiljöavtal

Sammarbetspartners

Arbetet med att införa en elbusslinje drivs i projektform och är ett samarbete med Luleå kommun, LLT och Luleå Energi.