Elbuss Luleå

På väg mot en hållbar stad! Framtidens kollektivtrafik är snart här. Som en del i att utveckla den hållbara staden satsar Luleå kommun, LLT och Luleå Energi på att införa elbussar i stadstrafiken. Trafikstarten beräknas till slutet av 2018.

Elbussar i Luleå - det ska vara lätt att göra miljövänliga val i vardagen!

Elbussar är en del av framtidens hållbara kollektivtrafik och arbetet med att införa elbussar i Luleå har påbörjats. Elbusslinjen kommer att trafikera Porsön – Kronan via centrum. Satsningen på elbussar är ett samarbete mellan Luleå kommun, Luleå Lokaltrafik och Luleå Energi.

Detta händer:

  • Elbussladdare har satts upp på Porsösundet och Kronan. Elbussarna drivs med förnyelsebar el från vattenkraft.
  • I början av juni levererades den första elbussen och en övningskörningsperiod inleddess som pågår till hösten 2018.
  • Leverans av ytterligare fyra elbussar sker under hösten.
  • Invigning av elbussar på linje 6 sker i oktober 2018.

 

Kontakt

Jenny Widmark, projektledare
0920-45 30 00

 

Återställ
Luleås elbusslinje
Återställ
Om elbussar
Återställ
Elbuss Luleå - i media
Återställ
Informationsmöten Elbuss Luleå
Återställ
Elbussprojektets start
Återställ
Stadsmiljöavtal

Sammarbetspartners

Arbetet med att införa en elbusslinje drivs i projektform och är ett samarbete med Luleå kommun, LLT och Luleå Energi.