Aktuellt i området

Informationen läggs in med det mest aktuella överst. Skrolla ned i listan eftersom informationen kan sträcka sig över lång tid. Projektet pågår mellan oktober 2018 - oktober 2021.
Läs även vidare via flikarna i höger spalt

Återställ
Trafik i området
Återställ
Vattenavstängning i närområdet
Återställ
Namnen på Dalbos gator
Återställ
Byggstart för Dalbo - 5 mars 2019
Återställ
Nåiden vann upphandling om bygge
Återställ
Övrigt