Tallkronanskola F- 6

Framtidstro och drömmar ska spira på Tallkronanskolan

Inför höstterminen 2017 öppnades Tallkronanskolan - en modern och nybyggd skola för verksamhet. Den 5 september hölls den officiella invigningen.

Rörlig illustration: Arkitekthuset Monarken

Fakta

Tallkronanskolan

 • Byggstart april 2016
 • Officiell invigning september 2017

Faciliteter

 • Skola för ca 450-500 elever, F (förskoleklass) – åk 6
 • Ca 5300 m2 BTA
 • Storkök (700 port.)
 • Matsal (170 pers)
 • Aula (60 pers)
 • Övernattning (ca 100 pers)
 • Utemiljö ca 14 000 m2

Regementsvägen

 • Ombyggnad Regementsvägen 400 m
 • Start april 2016
 • Färdigställande hösten 2018, efter att sporthallen Kronanhallen färdigställts


Illustrationer: Ramböll

Illustration:Ramböll

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun 0920 45 44 44 kundtjänst