Luleå växer

Vi är nu över 77 000 Luleåbor och vi bygger för att kunna bli ännu fler. För att möta utvecklingen pågår och planeras 100-tals stora och små byggprojekt.

Den här webbplatsen visar ett axplock av några av de mest publika bygg- och samhällsprojekten som är aktuella i Luleå just nu.

För treårsperioden 2017-2019 beräknas kommunen investera för ca två miljarder kronor i framförallt nya bostads- och arbetsplatsområden,vatten och avlopp, gator och vägar, fastigheter och anläggningar

I höger spalt visas våra aktuella projekt.