Luleå växer

Vi är nu över 77 000 Luleåbor och vi bygger för att kunna bli ännu fler. För att möta utvecklingen pågår och planeras 100-tals stora och små byggprojekt.

Den här webbplatsen visar ett axplock av några av de mest publika bygg- och samhällsprojekten som är aktuella i Luleå just nu.

För treårsperioden 2017-2019 beräknas kommunen investera för ca två miljarder kronor i framförallt nya bostads- och arbetsplatsområden, vatten och avlopp, gator och vägar, fastigheter och anläggningar.

I höger spalt visas våra aktuella projekt

April 2018

Luleå kommun står inför en historiskt hög investeringstakt med drygt en miljard kronor per år för att säkra fortsatt tillväxt. Satsningar i nya va-ledningar och nya bostads- och arbetsplatsområden, Hertsö badhus och en ny brandstation är prioriterade.

De höga investeringarna är helt nödvändiga för att trygga Luleås tillväxt. Bostadsbyggandet har tagit fart, 606 bostäder blev klara ifjol (2017), 2 000 väntar på att byggas.

– Luleå står starkt rustade inför framtiden och vi måste behålla denna goda position, förklarar Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Prioriterade satsningar under 2019-2021

Va-investeringar 750 mkr

Exploateringar 560 mkr

Brandstation 240 mkr

Hertsö badhus 140 mkr

Återvinningscentral/-marknad 65 mkr

Logementet 55 mkr