Press- och informationsmaterial

Välkommen till Luleå kommuns pressrum! Här hittar du pressmeddelanden, pressinbjudningar och presskontakter. Kontaktuppgifter till Luleå kommuns ledande personer hittar du till höger.

Pressmeddelanden

 • Skolinspektionens granskning av Luleå kommun

  Luleå kommun har nu från Skolinspektionen fått en sammanfattning av tillsynen som genomförts ute i skolenheterna under hösten 2017. Inspektionen omfattar förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.
  Publicerat 2018-01-19
 • Socialtjänsten bjuder in till dialogmöte - kom och säg vad du tycker

  I morgon, torsdag den 18 januari, bjuder socialtjänsten i Luleå kommun in till dialogmöte med kommuninvånarna.
  Publicerat 2018-01-17
 • Roger Danell blir vd för Luleå kommunföretag AB

  Luleå kommunföretag AB med dess dotterbolag står inför omfattande förändringar de närmaste åren som kommer att kräva mycket arbete. Därför har Roger Danell, förvaltningschef för Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning, idag utsetts till vd för bolagskoncernen.
  Publicerat 2018-01-16
 • Varm och torr cykel! Nu kan du parkera din cykel i Kulturens Hus parkeringshus

  Nu har vi skapat en cykelparkering för dig som vill ha en varm och torr cykel under vintern. Två bilplatser i Kulturens Hus parkeringshus har gjorts om till cykelparkering.
  Publicerat 2018-01-15
 • Detaljplaner, samverkansavtal, utvecklingsplan

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde 14 ärenden, däribland två detaljplaner som möjliggör för Luleås fortsatta tillväxt och samarbete för ett resecentrum.
  Publicerat 2018-01-15
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Arbetsutskottet behandlar idag 14 ärenden, bland annat en avsiksförklaring med Jernhusen om resecentrum, detaljplan för ny brandstation och nya bostäder. Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden som utskottet behandlade.Tid: Måndag 15 januari, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista del 1Del 2
  Publicerat 2018-01-15
 • Ärenden till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 18 januari

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kommer vid sitt sammanträde den 18 januari att bland annat behandla följande ärenden:
  Publicerat 2018-01-12
 • Miljonbelopp till kulturen på kulturnämndens arbetsutskott

  I går lämnade kulturnämndens arbetsutskott förslag till beslut för kulturbidrag på totalt 1,9 miljoner kronor. Av dem föreslås 1,55 miljoner gå till 2018-års upplaga av festivalen Musikens Makt, som planeras till den 17-18 augusti. På nämnden kommer sedan ytterligare 2,4 miljoner att fördelas till Luleås kulturföreningar.
  Publicerat 2018-01-12
 • Detaljplaner, samverkan, utvecklingsplan

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 15 januari 14 ärenden, däribland två detaljplaner som möjliggör för Luleås fortsatta tillväxt.
  Publicerat 2018-01-10
 • Samarbete för att utveckla stationsområdet

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 15 januari en avsiktsförklaring med Jernhusen om ett resecentrum i Luleå. I avsiktsförklaringen Luleå bangård och resecentrum dokumenteras den gemensamma ambitionen att skapa ett attraktivt resecentrum samt en stadsutveckling med bostäder och arbetsplatser i östra delarna av Luleå centrum.
  Publicerat 2018-01-10
 • IVO-kritik för bristande rutin i fallarbete

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialnämnden i Luleå för att personal inom ett vård- och omsorgsboende inte har arbetat enligt den rutin som finns för fallpreventivt arbete.
  Publicerat 2018-01-09

Om Luleå kommun

Det händer mycket i Luleå och i den kommunala organisationen. Luleå kommun har drygt 6 500 anställda och är Norrbottens näst största arbetsgivare. Kommunen står för en stor del av samhällsservicen till medborgare och företag. Hela kommunkoncernen omsätter över sex miljarder kronor årligen.

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden