Östra länken byggs för en växande stad

Vi bygger för fler Luleåbor. Östra länken är ett av våra största anläggningsprojekt genom tiderna och ska skapa förutsättningar för att kommunens östra del ska kunna växa.

Luleå kommuns viktigaste byggprojekt

Östra länken är ett av Luleå kommuns viktigaste byggprojekt. Det är byggandet av nya va-ledningar som står i fokus men en stor del av Luleås samhällsliv kommer att påverkas. Även aspekter som miljö, trafik, stadsbyggnad, rekreation och estetik kommer att spela viktiga roller under projektets gång.

Effektmål för projekt Östra Länken

"Det attraktiva och hållbara Luleå"

Attraktiv stad

 • Möjliggöra befolkningstillväxt
 • Bidra till byggandet av attraktiv stadsbygd
 • Värna om ekologiska-, sociala- och kulturella miljöer

Hållbar Vatten- och Avloppsförsörjning

 • VA-systemet ska vara utformat för en ökad befolkning från 77 000
  till 130 000 personer ( år 2010)
 • En långsiktigt kostnadseffektiv VA-lösning

Mötas och Färdas

 • Skapa trygga och säkra mötesplatser i samspel mellan människa
  och miljö
 • Skapa trygga och effektiva trafikmiljöer för gång-, cykel- och fordonstrafik

Arbetet med etapp 4 A, 4B och 4C är klart

Östra Länkens etapp 4A och 4B påbörjades hösten 2014 och färdigställdes och invigdes i september 2017. Etapp 4C påbörjades hösten 2016 och färdigställdes under sensommaren 2018. Etappen inkluderande den nya pumpstationen p42 och invigdes 23 augusti 2018.

Från hösten 2018 fortsätter vi arbetet och Östra Länken drar västerut med etapp 4F och 4E

Återställ
Projektet i sammafattning 2014-2030
Återställ
Samhällsutveckling på flera plan och nya lösningar
Återställ
Arbetet sker i etapper
Återställ
Information en viktig del av projektet
Återställ
Bakgrund
Återställ
Kontakt