Vilka regler gäller för världsarvsområdet?


Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kyrkstugor och andra byggnader t ex bostadshus och uthus skyddas enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Detaljplan (Dp) PL 166 skyddar alla kyrkstugor och stall samt ett hundratal andra byggnader i området genom rivningsförbud och bestämmelser om att de inte får förvanskas. För alla byggnader inom världsarvsområdet gäller utökad lovplikt även för underhållsåtgärder och ommålning, samt bestämmelser om tak- och fasadmaterial. För hela området gäller bestämmelser om gatubeläggningar, mark och trädfällning.

Länk till planbestämmelser för kyrkstugor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till Att äga ett hus i Kyrkbyn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till Estetiskt program Principer för utformning av - och tillägg i - den yttre miljön.PDF

Ska du göra underhållsarbeten eller ändringar på ditt hus? Kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen, Luleå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handledning i byggnadsvård för kyrkstugor i Gammelstad finns att köpa på Visitor Centre.


Miljöbalken (MB)

Riksintresset för kulturmiljövården uttrycks genom kyrka, kyrkstadsbebyggelsen, sockenmagasin och medeltida kulturlager samt gatunätets tydliga medeltida drag. Riksintresse är inte i sig ett skydd men ett anspråk i samhällsplaneringsprocessen.

Kyrkan och kulturlager under mark skyddas av Kulturmiljölagen (KML)

Att gräva, täcka över eller på annat sätt påverka fornlämningen kräver tillstånd.

Ska du gräva på tomten eller har du frågor som rör marken? Kontakta Länsstyrelsen i Norrbottens län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äga kyrkstuga

1818 års kungliga brev reglerar kyrkstugeförvärv och att dessa ska prövas av Länsstyrelsen.

Markupplåtelseavtalet är ett avtal mellan Nederluleå församling (markägaren) och kyrkstugeägaren. Undertecknat markupplåtelseavtal krävs för att kunna förvärva kyrkstuga. Markupplåtelseavtalet reglerar hur kyrkstugan ska underhållas, vårdas och nyttjas samt att marken runt stugan inte får tas i anspråk för planteringar, utemöbler etc.

Har du frågor kring köp, sälj och ägarskap av kyrkstuga? Kontakta Nederluleå församling.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokala sotningsföreskrifter

Särksilda regler gäller för sotning inom världsarvsområdet. Dessutom råder eldningsförbud utomhus och förbud mot fyrverkerier inom området. 

Länk till information om eldnings- och fyrverkeriförbud.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ned folder om brandsäkerhet i kyrkstaden här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor kontakta Räddningstjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller din sotare.