Samordning

Kulturförvaltningen, Luleå kommun ansvarar för att samordna världsarvets ägare, förvaltare och intressenter. Samordnaren ansvarar också för världsarvets kanslifunktion och fungerar som kontaktperson gentemot till exempel myndigheter och andra världsarv.

Samordnaren sammankallar världsarvets förvaltningsråd Kyrkstadsrådet och leder Kyrkstadsrådets parter i arbetet med förvaltningsplan, uppföljning och avrapportering till UNESCO.

I samordningsuppdraget ingår också att arbeta med erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning via föreningen Världsarv i Sverige och det Nordiska världsarvsnätverket.

Har du frågor som rör aktuella projekt, förvaltningsplan, förvaltningsråd kontakta:

Sara Vintén
Världsarvssamordnare
0920 45 51 11
070 331 51 11
sara.vinten@lulea.se

Länk till fler kontaktuppgifter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster