Aktuellt

Här presenteras aktuella projekt och händelser riktade till dig som är ägare, förvaltare eller på annat sätt intressent i världsarvet.  

 

Dialog världsarvets framtid

14 februari 2018 kl. 18.30-20.30
15 februari 2018 kl. 14-16

Petrigården, Församlingsvägen 12

Välj det tillfälle som passar dig bäst.

Inbjudan till boende och verksamhetsidkare, förvaltare och intressenter. Hur går vårt gemensamma arbete för världsarvet? Vi lyfter framgångarna och diskuterar utmaningarna. Dina synpunkter är värdefulla.

Program

  • Introduktion
  • Förvaltningsplanens mål
  • Så långt har vi kommit
  • Grupparbete
  • Sammanfattning och avslutning

Du bjuds på fika.

Läs mer om förvaltningsplanen här.öppnas i nytt fönster

 

 

Väg 590/968, Gammelstads kyrkstad, kulturrestaurering

Det finns idag problem med avvattning och snöröjning av väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen, vilket påverkar kyrkstadens bebyggelse och tomter intill vägen.

Projektet sker i samarbete med Luleå kommun och Trafikverket som projekterar för åtgärder på ovanstående vägar samt två kommunala vägar; Framlämningsvägen på sträckan Gamla Bodenvägen-Jordbrogränd, samt Lulevägen på sträckan Sockenvägen-Häradsvägen.

Syftet med projektet är att förbättra avvattning och öka tryggheten för fotgängare i området genom åtgärder som ska minska genomfartstrafiken och dämpa hastigheten.

Byggstart preliminärt under 2019.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 

 

Intervjuer med kyrkstugeägare

Under våren 2018 kommer ägare med allvarliga anmärkningar i kyrkstugesynen från åren 2014 och 2017 att kontaktas för intervjuer. Anledningen är att Luleå kommun tillsammans med länsstyrelsen och församlingen vill ta reda på mer om vilken hjälp stugägarna behöver. På vilket sätt kan de resurser som finns till förfogande bättre kan styras så att förfallet minskar?

I dagsläget är ca 30% av Gammelstads kyrkstugor i mycket dåligt skick. Målsättningen är att den siffran ska minska. Det finns byggnadsvårdsbidrag att söka och världsarvets parter har den senaste tioårsperioden gjort flera insatser för att förbättra underhållet. Men det räcker inte. Fler insatser behövs och för att dessa ska riktas så effektivt som möjligt vänder vi oss direkt till de berörda stugägarna. Resultatet av intervjuprojektet ska ligga till grund för fortsatt arbete.

För mer information kontakta världsarvssamordnaren.