FREDA-mottagningen erbjuder hjälp

FREDA-mottagningen erbjuder:

  • rådgivning
  • enskilda samtal med fokus på det våld du är eller har varit utsatt för
  • gruppverksamhet för kvinnor
  • stöd och råd under rättsprocessen och hjälp i kontakt med myndigheter

Barn som upplevt våld

Barn och ungdomar behöver få hjälp att sätta ord på sina upplevelser av bråk och våld i hemmet. De behöver få stöd att uttrycka sina känslor och tankar samt avlastas känslor av skuld och skam.

Vi erbjuder barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna, enskilda samtal i form av TRAPPAN-samtalöppnas i nytt fönster eller Här och nu-samtal. Barnsamtal sker vanligtvis med barn från fyra år.

Gruppverksamhet

FREDA-mottagningens gruppverksamhet bygger på Utväg Skaraborgslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster modell för gruppverksamheter. Du får tillsammans med andra som har liknande upplevelser prata om det våld du varit utsatt för. Vi berör teman som våld, kvinnohistoria samt barnens situation.

Gruppverksamhet startas kontinuerligt under året. Vi har grupper för kvinnor som varit eller är utsatta för våld.

Akuthjälp utanför kontorstid

Social beredskap: Ring 112 och begär social beredskap.

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50. Öppet dygnet runt, samtalen är gratis och syns inte på din telefonräkning. De har även tillgång till tolkservice.

Organisationer med kunskap om våld i nära relationer

Kvinnojouren IRIS: 0920-22 22 23

Brottsofferjouren: 0920-104 13