Föreläsning om skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Una Norrbotten bjöd i November in till en föreläsning om skolans arbete mot hedersrelaterat våld. Nedan kan du ta del av denna i efterhand. Föreläsningen fokuserar på de ändringar som har gjorts i läroplanerna från och med hösten 2022.

Föreläsare är Anette Franzén från Ankartornet AB. Anette föreläser utifrån sina erfarenheter som lärare i svenska som andraspråk på gymnasieskola och komvux. Hon har sedan 2009 arbetat med att synliggöra hedersnormer i undervisningen, för att på så vis förebygga hedersrelaterat förtryck och våld.

Filmerna finns tillgängliga till och med 1/2.

Una Norrbotten bjöd i November in till en föreläsning om skolans arbete mot hedersrelaterat våld. Nedan kan du ta del av denna i efterhand. Föreläsningen fokuserar på de ändringar som har gjorts i läroplanerna från och med hösten 2022.

Föreläsare är Anette Franzén från Ankartornet AB. Anette föreläser utifrån sina erfarenheter som lärare i svenska som andraspråk på gymnasieskola och komvux. Hon har sedan 2009 arbetat med att synliggöra hedersnormer i undervisningen, för att på så vis förebygga hedersrelaterat förtryck och våld.

Filmerna finns tillgängliga till och med 1/2.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Sidan uppdaterades den 24 januari 2023