Alternativ-mottagningen mot våld

Alternativ-mottagningen mot våld är för dig som utövat/utövar någon form av våld i nära relation. Vi vänder oss till dig som fyllt 18 år och:

  • har svårt att kontrollera din ilska
  • har utövat någon form av våld mot din partner eller annan närstående vuxen

Du som bor i Luleå eller Boden är välkommen att kontakta oss.

Vi som arbetar på mottagningen är socionomer med vidareutbildning i psykoterapi samt samtalsbehandling för våldsutövare.

Besöken för bedömning och behandling är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt.

Anmäl dig till höstens utbildningar

7 november: Arbete med våldsutövare i nära relationöppnas i nytt fönster

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt eller latent.

Om behandlingen 

Innan behandlingen påbörjas erbjuder vi individuella bedömningssamtal.

Behandlingen bygger på en metod som har utarbetats vid Alternativ til vold i Norge. Målsättningen är att deltagarna ska sluta använda våld i nära relationer. Under behandlingen berörs teman som syftar till att öka kunskap och medvetande om olika sidor av våldet; om vad våld är, om ansvar för våld, konsekvenser av våld, förståelse för det egna våldet, förståelse för barns situation och behov, samt alternativ till våld. Metoden är beprövad och har påvisat goda behandlingsresultat.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00 eller mejl.