Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Äldresupporten för ökad livskvalitet

Det hälsofrämjande projektet Äldresupporten är nu igång. Äldre, som har enklare insatser från kommunen, kan få tips och råd till en mer aktiv och meningsfull vardag. Projektet pågår fram till sommaren 2019 och efter utvärdering tas beslut om eventuell fortsatt verksamhet.

Äldresupporten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete som bidrar till att äldre kan bo kvar hemma längre med ökad livskvalitet. Att minska ensamhet och bidra till större socialt liv är också en viktig del i arbetet. Supporten är i första hand rådgivande, stödjande och inte behandlande eller omvårdande.

– Det ska bli enklare för äldre, som är intresserade av att delta i olika aktiviteter inom Luleå kommun, att få information, råd och stöd, säger Ellinor Larsson som leder  projektet.

Till exempel kan Luleås äldre få information om:

Öppna verksamheter och andra sociala aktiviteter

  • Digital teknik, som trygghetslarm, trygghetskamera eller GPS larm
  • Hjälpmedel, exempelvis rullator och duschstol
  • Anhörigstöd, avlastning och dagverksamhet
  • Vård- och omsorgsboenden
  • Hemtjänst
  • Hemsjukvård eller hembesök

– I första hand är Äldresupporten ett stöd till alla äldre som har ett fåtal tidiga insatser från socialtjänsten, exempelvis endast mat- och varudistribution, trygghetslarm med mera. Men också till anhöriga och övriga medborgare i kommunen som bör känna till vad Äldresupporten kan hjälpa till med, säger Ellinor.

Den första kontakten

Första kontakten tas via Kundcenter 0920-45 30 00. En undersköterska ringer sedan upp och bokar ett möte eller hembesök. Det går också att välja enbart kontakt via telefon eller e-post och informationsmaterial kan också skickas hem med vanlig post.

– När vi träffas första gången går vi tillsammans igenom ett informationsmaterial om hälsofrämjande aktiviteter och ger tips om vad som passar bäst, säger Maria Björnfot, undersköterska och kontaktperson i Äldresupporten.

– Väljs en aktivitet utanför hemmet försöker vi underlätta det första mötet genom att en undersköterska träffar den äldre vid mötesplatsen, säger Maria.

Mer information till dig som är brukare eller anhöriglänk till annan webbplats