Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleås äldre är mer nöjda med sitt äldreboende än riksgenomsnittet

De flesta av Luleås äldre är mer nöjda med sitt äldreboende än genomsnittet i hela landet. Bland äldre som bor hemma med stöd av hemtjänst är resultatet något lägre men följer rikstrenden där andelen positiva svar minskat jämfört tidigare år. Det framgår av Socialstyrelsens årliga undersökning där äldre fått tycka till om sin äldreomsorg.

- Det är roligt att de flesta av våra äldre på äldreboendena uppskattar det vi gör och att vi förbättrat oss jämfört föregående år, säger Anna Fors, verksamhetschef för äldreomsorgen på Luleå kommun.

En tydlig förbättring jämfört tidigare år är personalens information till de äldre om tillfälliga förändringar, men även trivseln har ökat samt förtroendet för personalen och att de äldre är mer nöjda med alla aktiviteter som erbjuds på Luleås äldreboenden.

- Personalen har gjort ett bra jobb vilket medfört att nöjdheten hos brukarna ökat, säger Anna.

Fler aktiviteter för äldre som bor hemma

De flesta är ändå nöjda med hemtjänsten även om flertalet frågor fått något lägre svar jämfört riksgenomsnittet.

- Vi ska arbeta mer med aktiviteter för äldre som bor hemma och har stöd av hemtjänst. Ett exempel på det är Äldresupporten som vi drar igång nu under hösten. Syftet är att äldre kan bo kvar hemma längre med ökad livskvalitet, dessutom att minska ensamhet och bidra till större socialt liv, säger Anna.

Förbättringsåtgärder

När analysen av undersökningen är klar sätter arbetet igång med förbättringsåtgärder. En handlingsplan upprättas på verksamhetsnivå av verksamhetschef och områdeschefer.

- Vi kommer också att upprätta en handlingsplan för varje enhet utifrån deras resultat, och det är enhetschefen tillsammans med personalen som gör det, säger Anna.

Handlingsplanerna följs sedan löpande upp under året.

Läs mer om Socialstyrelsens undersökninglänk till annan webbplats