Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Brukarundersökning inom funktionshinder 2018

Enkäten genomförs på dator, surfplatta eller smart telefon.

Det är åter dags för den nationella brukarundersökningen via Sveriges kommuner och landsting (SKL) inom funktionshinderområdet. Det gäller alla intresserade kommuner och privata utförare. Undersökningen är öppen september till oktober och inrapportering ska ske senast 2 november.

Syftet är att vi får veta vad brukarna tycker om våra verksamheter. Kommunen sköter allt det praktiska och varje brukare får mer information av enhetschefer eller personal.

Enkäter är framtagna i samråd med kommuner, privata aktörer, forskare och brukare. Det är valfritt för brukaren att delta. Undersökningen innehåller frågor om:

  • Boendestöd SoL
  • Sysselsättning SoL
  • Boende särskild service - SoL
  • Daglig verksamhet LSS
  • Gruppbostad LSS
  • Servicebostad LSS
  • Personlig assistans.

Genomförande

Enkäten genomförs på dator, surfplatta eller smart telefon. Det går också att låta brukare svara på pappersenkät men svaren ska ändå rapporteras in i Pict-o-stat. Brukaren svarar självständigt eller med hjälp av en oberoende frågeassistent.