Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Säkrare hantering av ärenden för äldre

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet gällande tillsyn av rättssäkerhet i myndighetsutövning för äldre. IVO anser att socialnämnden genomfört de åtgärder som krävs.

En rad åtgärder har genomförts för att få ned den tidigare höga ärendemängden och kontrollera att beslut blir verkställda:

  • Ytterligare 16 handläggare har anställts.
  • Enhetscheferna och handläggarna arbetar nu tillsammans inom geografiska områden vilket möjliggör bättre planering.
  • Istället för en ingång har alla handläggare en timmes telefontid varje dag.
  • Handläggarna arbetar i team och hjälper varandra med fördelning och prioritering av ärenden.
  • En specialistsocionom har anställts som bland annat ska arbeta med kvalitet, utbildning och introduktion av nyanställda.
  • En administratör har anställts som ska ta fram statistik om handläggningstider.
  • Tre handläggare åker på demensutbildning och tar sedan fram en utbildning för alla handläggare.

IVO bedömer också att förutsättningarna för samverkan har ökat. Tillsammans med tydlig ansvarsfördelning blir det därför lättare att ge enskilda äldre en omsorg av god kvalitet.